Centrálny sklad

DM Partner
1239 Budapest, Grassalkovich út 294.

Komponenta prijatie, vydanie

Po-pá 08-10 h, 14-16 h

Telefon

+36-70-61-50-734

Na nasledovnom telefónnom čisle Vám poskytneme informácie v mad’arskom jazyku:

+36-70-42-92-000

E-mail

dmpartner.info@gmail.com

OPRAVA PREVODOVKY RIADENIA

 1. 1. OPRAVA MECHANICKÝCH HREBEŇOVÝCH PREVODOVIEK RIADENIA

  – s potrebnou výmenou súčiastok za 1 pracovný deň.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov.

 2. 2. OPRAVA MECHANICKÝCH ŠNEKOVÝCH PREVODOVIEK RIADENIA

  – z dôvodu chýbajúceho vhodného zdroja náhradných súčiastok ich opravu NEVYKONÁVAME!!!

 3. 3. OPRAVA HREBEŇOVÉHO SERVO VOLANTU

  – súčastná oprava tesnenia a mechanická oprava
  – po oprave skúška na skúšobnej lavici, za 1 pracovný deň.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov.

 4. 4. OPRAVA ŠNEKOVÉHO SERVO VOLANTU

  – oprava tesnenia a mechanická oprava podľa technológie, za 1-3 pracovné dni.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov.

 5. 5. SOPRAVA SERVOČERPADIEL

  – oprava tesnenia a mechanická oprava podľa technológie, za 1 pracovný deň.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Použité súčiastky nie je možné v každom prípade opraviť podľa predpísanej technológie!

- Po rozmontovaní súčiastky, určenej na opravu, sa môže ukázať, že je prevodovka riadenia havarijne poškodená, alebo príliš opotrebovaná, respektíve bola neodborne opravovaná! V takýchto prípadoch informujeme zákazníka o nami odporúčanom riešení!